kONZERT_ vOCE é VIOLINO con ORGANO

sTABAT MATER DOLOROSA… ANtonio VIvaldi

kERSTIN aUERBACH_ ALTO

gRETA gRÖTZSCHEL_ VIOLINE

bENJAMIN sAWICKI_ ORGANO

KOmponist_ ANtonio VIvaldi + ALessandro STradella